fbpx

Michał Frąckiewicz (writer / Poland)

Michał Frąckiewicz is an author who combines his interest in photography, literature and architecture in his debut. Creator of the PRL2028 universe – Polish cyberpunk and post-apocalypse in socialist realities, a dystopian vision of the future in which the PRL and the USSR still exist, and technologies are used to control citizens. Michał, although he has not yet published the book, has already gathered nearly 30,000 fans of his universe!

He plans to continue writing about Warsaw and its outskirts, about apartment blocks and post-industrial civilization. Stories from the border of modern techno-thriller and science-fiction, dealing with the topic of technology and the upcoming civilization changes, are also waiting for publication.

In his spare time, he runs the “Concrete Castles” website devoted to photography, reportages and travels. His publications include: “Przemysłowe Pogranicze” from 2016, a book which is the result of many trips of the author with his trusted camera to the abandoned areas of Warsaw. It describes today’s world on the fringes of civilization, the history of these mysterious places and possible scenarios for the future. The remaining of them, but no less interesting, are, for example: the short story “Theories of the conspiracy”, which appeared in the Histeria XXV magazine in March 2018 and the Pocisk magazine, as well as the essay “Highway or a dead end: a contribution to the anthropology of the city”, which appeared in Akcent magazine.

If you want to learn more about Michał Frąckiewicz new stories, be sure to be at the Focon meeting!

Planuje dalej pisać o Warszawie i jej obrzeżach, o blokowiskach i cywilizacji poprzemysłowej. Na publikację czekają również opowiadania z pogranicza współczesnego techno-thrillera i science-fiction, podejmujące temat technologii i nadchodzących przemian cywilizacyjnych. 

W wolnym czasie prowadzi stronę „betonowe zamki” poświęconą fotografii, reportażom i podróżom. Jego publikacje to między innymi: „Przemysłowe pogranicze” z 2016 roku, książka która jest efektem wielu wypraw autora z aparatem w opuszczone rejony Warszawy. Opisuje ona dzisiejszy świat obrzeży cywilizacji, historię tych tajemniczych miejsc i prawdopodobne scenariusze na przyszłość. Pozostałe z nich, ale nie mniej interesujące to przykładowo:  opowiadanie „Teorie konspiracji”, które ukazało się w magazynie Histeria XXV w marcu 2018 roku oraz magazynie Pocisk, a także esej „Highway czy ślepy zaułek: przyczynek do antropologii miasta” który ukazał się w czasopiśmie Akcent.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowych opowiadań Michała Frąckiewicza koniecznie przyjdź na spotkanie Foconu!